>>Tentang Fityah<<

~Fata mengenali Allah menyedari tanggungjawabnya menunaikan amanah hanya mengharapkan syurga yang hakiki @},'--

Wednesday, August 05, 2009

Adakah amalan malam Nisfu Sya'ban ada dalil?

Berkata Syeikh Dr Yusuf al-Qaradhawi “Mengenai malam Nisfu Sya’ban, tidak terdapat hadith-hadith yang sampai ke darjat sahih, di sana terdapat hadith-hadith yang dikatakan Hasan menurut sebahagian ulama’, dan terdapat sebahagian ulama’ pula yang menolaknya dan mengatakan bahawa tidak terdapat sebarang hadith sahih mengenai malam Nisfu Sya’ban, sekiranya kita mengatakan hadith tersebut hasan, maka kesemua yang datang dari Nabi :saw adalah berdo’a pada malam tersebut, dan beristighfar kepada Allah swt. Mengenai sighah atau bacaan do’a khusus (yang dibaca pada malam tersebut) tidaklah ia bersumber dari Nabi :saw. Do’a yang dibaca oleh sebahagian orang di beberapa Negara, dicetak dan diedarkan, Do’a tersebut tidak ada sumbernya (dari hadith sahih) dan ia adalah salah….” [Fataawa Mu'asyirah, 1/379, cetakan: Dar al-Qalam, 2001]

Syiekh Dr Yusuf al-Qaradhawi menyebut lagi : “aku teringat semasa kecil dahulu didalam tradisi masyarakat mereka, dimana mereka akan melakukan solat 2 rakaat bagi tujuan panjang umur, dua rakaat lagi dengan niat menjadi kaya dikalangan manusia, dan seterusnya membaca surah YASIN dan disempurnakan dengan solat 2 rakaat…begitulah seterusnya.” [Fataawa Mu'asyirah, 1/380, cetakan: Dar al-Qalam, 2001]

Apa yang boleh kita simpulkan dari perkataan Dr Yusuf al-Qaradhawi adalah :-

a. Tidak terdapat hadith sahih yang menjelaskan tentang fadhilat Nisfu Sya’ban.

b. Ada sebahagian ulama’ yang mengatakan bahawa wujudnya hadith-hadith yang sampai ke taraf hasan, dimana skopnya adalah mengalakkan BERDO’A dan MEMOHON AMPUN dari Allah swt.

c. Tidak terdapat bacaan do’a KHAS sempena malam Nisfu Sya’ban, malahan beliau mengatakan do’a tersebut menyalahi uslub (style) berdo’a.

d. Tidak terdapat solat khas sempena malam tesebut, dan solat al-Raghaaib ini juga telah disanggah oleh Imam Nawawi rh. Ibn Taimiyah rh mengatakan solat 100 rakaat pada malam tersebut adalah bid’ah.

e. Bacaan surah YASIN yang diamalkan pada malam tersebut bagi tujuan panjang umur, dsb, tidak tsabit langsung dari Nabi :saw. [Dr Ahmad Syurbasi, Yasalunak, 4/329]

Bekas Pengerusi Lajnah al-Fatawa al-Azhar, Syeikh Atiyah Saqr rh mengatakan bahawa dikalangan ulama’ yang mengatakan hadith tersebut dhaif (lemah), ada diantara mereka yang mengatakan bahawa beramal pada malam tersebut dibenarkan didalam konteks mendekat diri hamba kepada Allah swt. Kata beliau, berdasarkan hadith-hadith ini, mungkin boleh dikatakan pada malam Nisfu Sya’ban wujudnya fadhilat khas. Malahan, tidak ada nas yang melarang perbuatan tersebut, lebih-lebih lagi apabila dilihat keistimewaan bulan Sya’ban secara keseluruhannya.


sumber: nota fesbuk cikgu rahim

0 Comments:

Post a Comment

<< Home