>>Tentang Fityah<<

~Fata mengenali Allah menyedari tanggungjawabnya menunaikan amanah hanya mengharapkan syurga yang hakiki @},'--

Tuesday, August 31, 2010

umurmu.. masa mudamu akan ditanya

Hadis Rasulullah s.a.w., "Pada hari kiamat tidak seorangpun hamba yang diperkenankan meninggalkan posisinya kecuali setelah ditanya tentang lima perkara. Tentang penggunaan umurnya, masa mudanya, kekayaannya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia gunakan, dan apa yang ia lakukan terhadap ilmunya." HR. At-Tirmizi:2416

0 Comments:

Post a Comment

<< Home